Tuesday, May 24, 2011

Kelebihan yassin

SURAT YAASIIN terdiri dari 83 ayat, termasuk golongan surat-surat Makiyyah yakni ayat yang diturunkan di Mekkah atau sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, diturunkan sesudah surat Jin. Dinamai Yaasiin karena dimulai dengan huruf Yaasiin.

Sebagaimana halnya arti huruf-huruf abjad yang terletak pada ayat permulaan surat ini Al qur'an, maka demikian pula arti Yaasiin yang terdapat pada ayat permulaan surat ini, yaitu Allah mengisyaratkan bahwa sesudah huruf tersebut akan dikemukakan hal-hal yang penting antara lain, Allah bersumpah dengan Al Qur'an bahwa nabi Muhammad SAW benar-benar Rasul yang diutus-Nya kepada kaum yang belum pernah diutus kepada mereka Rasul-Rasul.


Pokok-pokok isinya surat Yaasiin meliputi :


1). Keimanan : Bukti-bukti adanya dari berbangkit, Al Qur'an bukanlah syair, ilmu, kekuasaan dan rahmat Allah ; surga dan sifat-sifat-Nya yang disediakan bagi orang-orang mu'min; mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak bagi-Nya; anggota badan manusia menjadi saksi pada hari kiamat atas segala perbuatannya di dunia.

2). Kisah : Kisah utusan-utusan Nabi Isa as. dengan penduduk Anthakiya.

3). Dan lain-lain. Tidak ada faedah peringatan bagi orang-orang musryik; Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan; semua bintang-bintang di Cakrawala berjalan pada garis edar yang telah ditetapkan Allah, ajal dan hari kiamat datangnya secara tiba-tiba; Allah menghibur hati Rasulullah SAW terhadap sikap kaum musyrikin yang menyakiti hatinya.


Diantara surat-surat yang ada di Al Qur'an selain surat Al Ikhlas, ayat Qursy dan surat Al Waqiiah, surat Yaasiin merupakan salah satu surat yang dipergunakan oleh kaum Muslim untuk acara rutin pada tiap-tiap malam Jum'at yakni di acara Yaasiinan. Dimana pada acara ini kamu Muslim secara bersama-sama membaca surat Yaasiin dan biasanya diakhiri dengan menyantap hidangan alakadarnya. Dan juga hidangannyapun ada yang sudah terbungkus untuk dibawa pulang oleh masih-masih jamiyyah.


Surat yaasiin yang selama ini kita kenal sebagai surat yang biasa-biasa saja ternyata merupakan surat yang luar biasa faidahnya. . Mengenai faidah Yaasiin Rasulallah SAW telah bersabda pada beberapa hadisnya sebagaimana berikut ini :


"Dari Anas ra. Ia berkata : Rasulallah SAW telah bersabda : "Sesungguhnya setiap sesuatu mempunyai hati, adapun hatinya Al Qur'an adalah Yaasiin. Siapa yang membaca Yaasiin, maka Allah menulis baginya dengan membacanya itu seperti membaca Al Qur'an sepuluh kali" (HR. Tirmudzi).

"Dari Anas ra. Sesungguhnya Rasulallah SAW telah bersabda "Siapa yang masuk makrobah (makam) kemudian membaca surat Yaasiin, maka Allah meringankan siksanya ahli kubur sampai satu hari dan memberi berbagai kebajikan" (Al Hadist).

"Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulallah SAW telah bersabda "Siapa yang membaca surat Yaasiin pada malam Jum'at maka paginya ia mendapatkan ampunan" (Al Hadist).

"Siapa yang membaca surat Yaasiin dengan tulus ikhlas karena Allah, maka diampunkan baginya dosa-dosa yang lalu, maka bacakanlah pada orang-orang yang akan mati atau orang yang telah mati" (HR. Baihaqi).

"Dari Aisyah ra. Sesungguhnya Rasulallah SAW telah bersabda : "Di dalam Al Qur'an ada surat yang dapat memberi syafaat kepada orang yang membacanya dan meberikan ampunan kepada orang yang mendengarkan. Ingatlah yaitu surat Yaasiin yang didalam kitab Taurat dinamakan surat Al Mu'ammanah. Rasulallah SAW ditanya Yaa Rasulallah, mengapa surat Yaasiin dinamakan surat Al Muammanah ? Nabi SAW menjawab : Sebab orang yang membaca itu akan mendapat kebajikan dunia dan akan dihilangkan bencana akhirat. Dan surat Yaasiin itu juga dinamakan surat Ad Daafi'ah dan Al Qaadhiyah, Nabi SAW menjawab surat Yaasiin apabila dibaca bisa menolak perkara yang buruk dan dapat mendatangkan segala hajatnya.

"Siapa yang membiasakan membaca surat Yaasiin kemudian mati, maka ia termasuk mati syahid" (Al Hadist).

"Apabila ada orang yang akan meninggal dunia kemudian dibacakan surat Yaasiin, maka Allah memudahkan keluarnya ruh" (Al Hadist).

Dari huraian beberapa Hadist Rasulallah SAW tersebut, kita bisa mengetahui banyak faedah daripada surat Yaasiin ini apabila kita mau membacanya apalagi kalau kita menjadikan surat Yaasiin ini sebagai amalan rutin kita sehari-hari. Berikut ini beberapa diantara faedah surat Yaasiin :

Mengembalikan Barang yang hilang

Dengan membaca surat Yaasiin sebanyak 3x bacaan. Tiap membaca mendapat 1x bacaan, Anda niatkan "Yaa Allah demi haknya surat Yaasiin mudah-mudahan harta saya kembali. Begitu dilakukan 3x. Terus anda mengambil tanah bekas pasir pencuri, kemudian di goreng. Ketika menggoreng sambil berkata : "Tidak menggoreng pasir tetapi menggoreng yang mencuri. Jangan sampai berhenti panasnya bila belum mengembalikan harta saya, siapa saja" Insya Allah hartanya dikembalikan oleh pencurinya, sebab pencurinya terasa panas tubuhnya seperti digoreng.

Supaya rumah tidak Kemasukan Pencuri

Yaitu membaca surat Yaasiin sebanyak 41x bacaan lalu ditiupkan pada air terus dipercikkan ke sekeliling rumahnya. Di mulai dari araj kiri sambil membaca "Alam taro ilal ladziina khorojuumin diyaarihim wahuna ulupun khodarol mauti faqoola lahumulaahu muutu-muutu" sampai habis airnya lagi, kemudian membacanya dan harus bersambung siraman airnya dari mulai tempat awal tadi.


Untuk Mengubati Sihir Yang Sulit.

Yaitu bacakan surat Yaasiin secara berjamaah selama 40 hari. Insya Allah orang yang terkena sihir yang sulit diobati sekalipun akan musnah dan orang yang terkena sihir sembuh dengan seizin Allah.

Manfaat Surat Yassin

RASULULLAH SAW telah bersabda yang bermaksud:
"Bacalah surah Yassin karena ia mengandung
 keberkatan",  yaitu:

1.Apabila orang lapar membaca surah Yassin,ia boleh
menjadi kenyang.
2.Jika orang tiada pakaian boleh mendapat pakaian.
3.Jika orang belum berkawin akan mendapat jodoh.
4.Jika dalam ketakutan boleh hilang perasaan takut.
5.Jika terpenjara akan dibebaskan.
6.Jika musafir membacanya, akan mendapat kesenangan
apa yang dilihatnya.
7.Jika tersesat boleh sampai ketempat yang
ditujuinya.
8.Jika dibacakan kepada orang  yang telah meninggal
dunia, Allah meringankan siksanya.
9. Jika orang yang dahaga membacanya, hilang rasa
hausnya.
10.Jika dibacakan kepada orang  yang sakit,terhindar dari pada penyakitnya.
11.Rasulullah s.a.w  bersabda:"Sesungguhnya setiap
sesuatu mempunyai hati dan hati Al-Quran itu ialah Yassin.  Barang siapa
membaca surah Yassin,niscaya Allah menuliskan pahalanya seperti pahala
membaca al-Quran sebanyak 10 kali.
12.Sabda Rasulullah s.a.w  lagi, "Apabila datang ajal orang yang suka
membaca surah Yassin pada setiap  hari,turunlah beberapa malaikat berbaris bersama Malaikat Maut.  
mereka berdoa meminta dosanya diampunkan Allah,menyaksikan ketika mayatnya dimandikan dan ikut 
menyolatkan jenazahnya
13.Malaikat Maut tidak mau memaksa mencabut nyawa
orang yang suka membaca Yassin sehingga datang Malaikat Ridwan dari syurga
membawa minuman untuknya. Ketika dia meminumnya alangkah nikmat perasaannya
dan dimasukkan ke dalam kubur dengan rasa bahagia dan tidak merasa sakit
ketika nyawanya diambil.
14.Rasulullah s.a.w bersabda selanjutnya:"Siapa bersembahyang sunat dua
rakaat pada malam Jumaat,  dibaca pada rakaat pertama surah Yassin dan
rakaat kedua Tabaroka, Allah jadikan setiap huruf cahaya dihadapannya pada hari kemudian dan akan
menerima suratan amalannya ditangan kanan dan diberi kesempatan membela 70 orang daripada ahli
rumahnya, tetapi barang siapa yang meragui keterangan ini, dia adalah orang-orang yang munafik.

"Berwasiat-wasiatan-lah dengan kebenaran dan
kebajikan walaupun itu cuma sehujung jarimu."


 Berbagai sumber

No comments:

Post a Comment