Thursday, May 31, 2012

Tujuh Amalan Sunnah Menghampirkan Diri Kepada ALLAH SWT ..Tujuh Amalan Sunnah Menghampirkan Diri Kepada ALLAH SWT ..

Sahabat yang dikasihi kerana Allah,
Rasulullah s.a.w. diutuskan oleh Allah s.w.t untuk membawa rahmat sekelian alam. Baginda diutuskan sebagai pembawa risalah Allah s.w.t. dan mengajak mausia kepada keimanan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Baginda menunjukkan suri tauladan yang baik dan membawa manusia kepada jalan yang hak dan membetulkan perjalanna hidup manusia kepada keredhaan Allah s.w.t.

Terdapat tujuh amalan Nabi s.a.w. yang tidak pernah ditinggalkan baginda sebagai sunnah dan amalan seharian. iaitu :

Pertama : Melaksanakan solat berjemaah di masjid.

Abdullah bin Umar r.a menceritakan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud, "Solat dengan berjemaah adalah dua puluh tujuh kali baik mutunya daripada solat bersendirian."

Sabda Nabi s.a.w. yang bermaksud, "Barangsiapa yang pergi ke masjid untuk berjemaah, maka satu langkah menghapuskan kesalahan (dosa) dan yang satu langkah lainnya dituliskan kebaikan. Hal itu berlangsung pada saat berangkat maupun pulang."
(Hadis Riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban)

Kedua : Mengerjakan solat tahajjud.

Bilal r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud, “Hendaklah kamu qiamul lail (solat malam), kerana sesungguhnya solat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu, dan mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dari perbuatan dosa, dan menutupi dosa atau kejahatan-kejahatan dan mengusir penyakit dari badan.”
( Hadis Riwayat Ahmad, Tirmizi, Hakim dan Baihaqi.)

Sungguh Nabi s.a.w. solat malam hingga kedua tapak kakinya merekah. Dalam satu riwayat Aishah berkata kepada Nabi s.a.w.: “Mengapa engkau melakukan hal ini wahai Rasulullah, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang.” Baginda bersabda: “Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang sangat bersyukur?”
(Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahih al-Bukhari)

Ketiga : Membaca al-Qur'an.
Pembaca al-Qur'an akan mendapat kemuliaan dihari akhirat nanti.

1.Mereka adalah keluarga Allah s.w.t.
Daripada Anas ra. Ia berkata bahawa Rasulullah s.a.w bersabda, "Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga yang terdiri daripada manusia."
Kemudian Anas berkata lagi, "Siapakah mereka itu wahai Rasulullah?"
Baginda menjawab: "Iaitu ahli Quran (orang yang membaca atau menghafal Al- Quran dan mengamalkan isinya). Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa bagi Allah".

2.Ditempatkan di Syurga yang paling tinggi.
Daripada Abdullah Bin Amr Bin Al Ash ra dari Nabi s.a.w, baginda bersabd maksudnya , " Dan bacalah Al Quran dengan tartil seperti engkau membacanya dengan tartil pada waktu di dunia. Tempat tinggalmu di Syurga berdasarkan ayat paling akhir yang engkau baca."

3. Ahli al-Qur'an adalah orang yang arif di Syurga.
Daripada Anas ra. Bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda;
"Para pembaca Al Quran itu adalah orang-orang yang arif di antara penghuni Syurga".

4. Dapat memberi syafaat kepada ahli keluarga.
Daripada Ali Bin Abi Thalib Karramallahu Wajhah ia berkata, "Barangsiapa membaca Al Quran dan menghafalnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam Syurga dan memberikannya hak syafaat untuk sepuluh anggota keluarganya di mana mereka semuanya telah di tetapkan untuk masuk Neraka."

5.Memakai mahkota kehormatan.
Daripada Abu Hurairah ra.daripada Nabi s.a.w. baginda bersabda maksudnya :" Orang yang hafal Al Quran, pada hari kiamat nanti akan datang dan Al Quran akan berkata; "Wahai Tuhan, pakaikanlah dia dengan pakaian yang baik lagi baru." Maka orang tersebut diberikan mahkota kehormatan. Al Quran berkata lagi : "Wahai Tuhan tambahlah pakaiannya." Maka orang itu di beri pakaian kehormatannya. Al Quran lalu berkata lagi, "Wahai Tuhan, redhailah dia." Maka kepadanya dikatakan; "Bacalah dan naiklah."Dan untuk setiap ayat, ia di beri tambahan satu kebajikan."

6. Al-Qur'an merupakan bekalan terbaik.
Daripada Jabir bin Nufair, katanya Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya :
"Sesungguhnya kamu tidak akan kembali menghadap Allah dengan membawa sesuatu yang paling baik daripada sesuatu yang berasal daripada-Nya iaitu Al Quran.

Keempat: Solat Dhuha.

Dari Abu Dzar r.a., beliau berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud : "Setiap persendian (ruas) tulang salah seorang di antara kamu ada sedekahnya.Setiap tasbih itu sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap takbir sedekah, perintah yang baik itu sedekah, mencegah kemungkaran itu juga sedekah. Dan kesemuanya itu cukup dengan melakukan dua rakaat solat dhuha."
(Hadis Riwayat Muslim)

Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata : "Kekasihku (Rasulullah s.a.w) telah memberi wasiat kepadaku untuk mengerjakan shaum (puasa) tiga hari setiap bulan, solat dhuha dua rakaat dan solat witir sebelum saya tidur".
(Hadis Riwayat Lima Imam Hadis).

Sabda Nabi s.a.w yang bermaksud,"Barangsiap yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci untuk menunaikan solat fardu, pahalanya seperti pahala haji. Barangsiapa yang keluar untuk solat Dhuha dan tidak keluar melainkan hanya untuk itu, pahalanya seperti pahala umrah."
(Hadis Riwayat Abu Daud).

Kelima : Memberi sedekah.

Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud :
“Sungguh sedekah itu akan memadamkan kemarahan Tuhan dan menghindarkan dari kematian yang buruk (su’ul khatimah).”
(Hadis Riwayat al-Turmuzi)

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud :
“Dan belanjakanlah (dermakanlah) sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada kamu sebelum seorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya, (kalau tidak) maka ia (pada saat itu) akan merayu dengan katanya : “Wahai Tuhanku!Alangkah baiknya kalau Engkau lambatkan kedatangan ajal matiku- ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi dari orang-orang soleh.”
(Surah al-Munafiqqun ayat 10)

Orang Mukmin Mendapat Perlindungan Dengan Bersedekah Pada Hari Kiamat :
Dalam sebuah hadis diceritakan bahawa ada tujuh golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari di mana tiada perlingungan sama sekali selain perlindungan Allah s.w.t.

Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud :
“…..Seorang lelaki yang bersedekah secara diam-diam sehinggalah tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya.”
(Hadis Riwayar Bukhari dan Muslim)

Keenam : Beristighfar dan berzikir.
Sabda Nabi s.a.w yang bermaksud :
"Sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah serta bertaubat kepada-Nya sebanyak tujuh puluh kali dalam sehari semalam."

Memperbanyakkan istighfar serta taubat juga menjadi sebab bagi terhurainya segala masaalah serta terbuka luas segala pintu rezeki.

Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud :
"Barangsiapa melazimi meminta ampun kepada Allah, nescaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan dan menjadikan baginya jalan lapang dari setiap kesusahan serta Allah memberi rezeki kepadanya dari punca yang tidak disangka-sangka."

Berzikir dapat melepaskan diri dari bahaya. Firman Allah s.w.t maksudnya : “Maka Yunus ditelan oleh ikan yang besar.Maka kalau sekiranya,dia tidak termasuk orang-orang banyak mengingat Allah,nescaya ia akan tetap tinggal dalam perut ikan itu hingga hari berbangkit”.
(Surah As Shafaat ayat 142)

Berzikir memperoleh pahala yang tinggi. Rasulullah bersabda maksudnya : “Dua kalimah yang tercinta kepada Tuhan Yang pemurah,ringan diucapkan pada lidah,berat dalam timbangan iaitu: Subhanallahi Wabihamdihi, Subhanallahil Aziim.”
(Hadis Bukhari dan Muslim)

Firman Allah : “Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut,dan dengan tidak mengeraskan suara,di waktu pagi dan petang dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.
(Surah Al ‘Araf ayat 205)

Ketujuh : Sentiasa berwudhu'.

Dari Umar bin Khattab r.a, dari Nabi s.a.w., bahawasanya baginda bersabda yang bermaksud :
"Tidaklah salah seorang di antara kamu berwudhu', maka ia sempurnakan wudhu'nya kemudian berkata, 'Aku bersaksi bahawa tidak ada tuhan kecuali Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya,' kecuali dibukakan baginya delapan pintu Syurga, ia boleh masuk dari mana sahaja yang dikehendakinya."
(Hadis Riwayat Muslim )

Dari Abu Hurairah r.a. yang berkata, bahawa ia mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud : "Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bersinar putih wajah dan anggota wudhu'nya dari bekas-bekas wudhu'. Barangsiapa di antara kamu ingin memanjanglan sinarnya, maka lakukanlah."
(Hadis Riwayat Muttafaq Alaih)

Friday, May 25, 2012

Bismillah&Asma ul Husna
Kalimat diatas adalah kalimat pertama yang ditulis di Al Qur'an, dan adalah ayat pertama dari 6666 ayat Al Qur'an .Dan ayat ini terdiri 30 juz dengan jumlah suratnya 114 surat, tiap-tiap suratnya di awali dengan kalimat " BISMILLAHIRROHMANIRROHIM " terkecuali surat " AT TAUBAH " 

Bismillahhirrohmanirrohim terdapat 19 asma-asma Allah yang agung dari 99 " ASMAA- UL HUSNA ".
Yang terkandung di dalam huruf- huruf Bismillahirrohmanirrohim adalah :
1). Asma Allah yang ke 79 " Ya Barru " ( yang maha baik) .

Maksudnya barang siapa yang saat memulai pekerjaannya dengan membaca Bismillahirohmanirrohim, maka ia akan mendapat kebaikan dan akan diterima banyak orang, walau pekerjaan itu sedikit tetapi sangat berarti bagi orang lain . Apabila mengadakan perjalanan jauh baik lewat udara, laut dan darat bacalah Bismillahirrohmanirrohim sebanyak 21 kali ataupun lebih, Insya Allah akan selamat pulang pergi.

2). "SIN" adalah asma Allah yang ke 6, huruf kedua dari Bismillahirromanirrohim "Ya Salam " ( yang memberi keselamatan). Tidak ada manusia yang tidak ingin selamat, apalagi keselamatan adalah pokok utama dalam menjalani kerutinan hidup sehari-hari. Maka dari itu sebelum datang bencana hendaklah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan bagi yang menderita penyakit yang sulit disembuhkan maka berzikirlah dengan asma ini semampunya dan usapkan ditempat yang sakit dan lakukanlah berulang-ulang sampai Allah menurunkan ridho -Nya.

3). Huruf ke 3 dari Bismillahirrohmanirrohim adalah asma Allah yang ke 25 " Yaa Mu'izzu". ( yang memuliakan). Asma ini sangat baik sekali bagi para pemimpin, karena dengan berzikir dengan asma Allah akan memberi kemulyakan, kewibawaan dan kharisma. Sebaiknya diamalkan setiap malam Jum'at dan malam Senin denga hitungan 141 kali. Insya Allah hasilnya dapat dilihat dihati manusia yang telah membacanya, seperti bagaikan getaran hati binatang bila melihat macan.

4). " ALIF" adalah huruf ke 4. Alif ini alif Allah yang lafadhnya disebut " Ismudzdzaat " atau "Jalalah". Alif ini alif mutakallimun wahid yang maksudnya adalah Allah berkata-kata dengan sendirinya tanpa ada aturan dari yang lain. Apabila kita menyebut "Allah", dan alif itu benar-benar masuk ke dalam hati, maka ini akan membuat kita bisa jadi PD ( percaya diri) dan tidak minder. Dan keyakinan yang begitu dalam,sehingga apa yang terasa dihati itulah yang dikatakannya, tidak suka berpura-pura, ambil muka asal orang senang dan punya sinar mata kejujuran.

5). "LAM". Adalah huruf ke 5 dalam Bismillahirrohmanirrohim. Lam ini adalah " Lam Takdi ". Ini menunjukkan Allah itu Maha Kaya, Maha Gagah dan Maha Perkasa. Maka dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim Insya Allah akan mendapatkan tiga kekuatan ini.

6)."LAM". Lam kedua dari kata Allah menunjukkan bahwa Allah itu Maha Suci Maha Bersih. Lam ini disebut juga "Lam Zayyida"

7). "HA". Huruf ke 7 dari Bismillahirromanirrohim adalah "Hawiyah". Kalimah dzat,perpaduan dari asma Allah " Alif - Lam- Lam- Ha ". yaitu dzat yang menciptakan tujuh petlah langit dan tujuh lapis bumi beserta isinya. Lafadz inilah yang memiliki selendang kebesaran Allah.

8). "ALIF". Huruf ke 8 dari Bismillahirromanirrohim adalah alif "Ilham" (petrunjuk yang baik). Orang yang memulai pekerjaan dengan Bismillahirromanirrohim, insya Allah akan selalu mendapat petunjuk -petunjuk yang baik dari Allah, sehingga dari pekerjaan satu kepekerjaan yang lainnya selalu mendapat rahmat dari Allah..

9)."LAM". huruf Bismillahirrohmanirrohim yang ke 9 adalah asma Allah ke 31,"Yaa Lathiifu" ( Yang Maha Penyantun). Sangat baik sekali untuk diamalkan agar Allah memberi taufik dan hidayahnya serta mambuka pintu rizki berkat asma- Nya ini.

10). "RO". Huruf ke 10 dari Bismillahirohmanirrohim adalah asma Allah yang ke 2, Yaa Rahman" ( Yang Maha Pemurah). Mengamalkan asma ini menjadikan hati kita terang benderang ,menghapus sifat pelupa dan sifat gugup. dan timbul juga dihati sifat pemurah dan setiap urusan akan di gampangkan oleh Allah.

11) "HA". Huruf ke 11 dari Bismillahirromanirrohim adalah asma Allah yang ke 63. "Yaa Hayyu" ( Yang Maha Hidup). Berzikir dengan asma ini akan mengisi hati dengan kalimah tauhid dan iman, sehingga akan terlepas dari sifat munafik, syirik, dengki, congkak,dendam dan sebagainya sifat- sifat yang di benci Allah. Dengan demikian jiwa kita akan menjadi tenang untuk menghadapi berbagai problema hidup.

12) "MIM". Huruf ke 12 dari Bismillahirrohmanirrohim adalah asma Allah yang ke7, "Yaa Mu'minu"
(Yang memberi Keamanan). Asma ini bila kita menginginkan keluarga kita, harta benda kita dapat menjadi aman dari gangguan dan sebagainya, maka sangat baik sekali di jadikan amalan harian.

13). "NUN". Adalah huruf ke 13 dari Bismillahirrohmanirrohim ini asma Allah yang ke 93. "Yaa Nuuru" 
(Yang Menjadikan Cahaya). Cahaya adalah penembus alam gelap, gelapnya hati adalah Neraka dalam kehidupan, dan asma ini mengandung khasihat untuk memohon terang hati dan jiwa kepada Allah sehingga terbukanya pintu ma'rifat.

14). "ALIF". Huruf ke 14 dari Bismillahirrohmanirrohim alifnya adalah alif "Istiqomah". Orang yang memulai sesuatu pekerjaan baik dengan Bismillahirohmanirrohim tanda orang tersebut tunduk dan patuh kepada Allah. Alif ini juga disebut alif " Ikhlas", sebab apabila sesuatu pekerjaan di mulai dengan ikhlas, maka artinya sangat besar sekali di sisi Allah maupun dalam pandangan manusia.

15). "LAM". Adalah huruf ke 15 dari Bismillahirrohmanirrohim. Lam ini adalah lam "Jalalah" (Selendang Kebesaran Allah). Pekerjaan yang dimulai dengan Bismillahirohmanirrohim akan jadi perhitungan baik lawan maupun kawan, karena didalam pekerjaan tersebut ada tangan (kekuasaan) Allah yang menyelesaikannya.

16) "RO". Huruf ke 16 dari Bismillahirromanirrohim adalah asma Allah yang ke 98. Yaa Rasyiidu" (Yang Maha Pandai) yang maksudnya selalu ada ide-ide baru atau cepat mengambil keputusan, cerdas dalam menyelesaikan masalah dan tegas menegakkan disiplin.

17) "HA". Adalah huruf ke 17 dari Bismillahirrohmanirrohim. Ini adalahasma Allah yang ke 41 "Yaa Hasiibu" ( Yang Maha Menghitung). Orang yang berzikir dengan kalimat ini sangat baik sekali, sehinga bila dia akan memulai pekerjaan tidak tergesa-gesa, penuh perhitungan cermat, untung rugi, baik buruk dan bermanfaat atau tidak, semua dapat dikaji dengan matang dan barulah ia melakukannya. Asma ini juga baik bagi yang sedang memegang kedudukan untuk mengamalkannya. Karena dalam kehidupan kita lawan itu tidak selalu datangnya dari orang lain, tetapi bisa dari saudara, keluarga, kawan dekat, anak, bahkan istri atau suami kita sendiri. Seperti kata pepatah yaitu "Ragukan semua orang tapi Diri jangan " InsyaAllah bila itu terjadi semua usaha mereka akan sia-sia.

18). "YAA". Huruf ke 18 dari bismillahirrrohmanirrohim adalah kalimat "Yuhyii Wa Yumiitu" (Yang Menghidupkan dan Yang mematikan), artinya disetiap pekerjaan yang kita kerjakan hanyalah Allah penentunya.

19). "MIM". Huruf terakhir dari Bismillahirrohmanirrohim adalah dari asma Allah "Yaa Maalikul Mulki"
(Yang Memiliki Kerajaan). Kedudukan dan kekuasan, kekayaan dan sebagainya adalah milik Allah, bila dia akan mengambilnya hanyalah dalam sekejab mata, dan apabila Allah akan memberinya pun hanya sekejab mata. Oleh sebab itu janganlah lalai dalam mengingat Allah agar apa saja yang kita cintai dan miliki selalu dalam ridho-Nya. Demikianlah kelebihan, kebesaran, keagungan dan kedahsyatan dari Bismillahirromahnirrohim.

Zikir Empat Membuka Gerbang Makrifat

1. Subhaanallah, yang artinya Maha Suci Allah.
2. Alhamdulillah., yang artinya Segala Puji bagi Allah.
3. Laailaaha Illallaahu, yang artinya Tiada Tuhan Selain Allah
4. Allaahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar.

1. "SUBHAANALLAH " : " Maha Suci Allah ".
Orang yang membaca kalimat ini hatinya akan menjadi terang benderang

2. "ALHAMDULILLAH" : " Segala Puji Bagi Allah "
Alhamdulillah adalah kalimat kedua zikir bagi para malaikat penjujung Aras dan juga terdapat pula zikir kepada Tuhan mohon tambahan ( Anugerah ),karena " Alhamdulillah adalah pokok syukur terima kasih ( kepada Allah ), maka tidak dianggap bersyukur kepada Allah bila seorang hambanya ada yang belum memuji kepada-Nya dengan membaca " Alhamdulillah". Betapa banyaknya nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Manusia cuma bisa menuntut kenikmatan, bila sedikit saja Allah menegurnya, maka ia akan mengeluh. Padahal dalam hal mandi pagi saja, apa pernah kita bersyukur mengucapkan Alhamdulillah ketika air mengguyuri tubuh kita yang mendatangi kesegaran yang sangat luar biasa ? Alhamdulillah bukan saja sebagai ucapan rasa syukur, tetapi kalimat ini juga sangat baik untuk makanan jantung kita, karena Jantung sebagai pengatur aliran darah yang sampai pada tingkat paling rumit di syaraf-syaraf otak juga buat melapangkan dada dan jalan hidup yang di rahmatkan Allah.

3. "LAA ILAAHA ILLALLAAHU" : "Tiada Tuhan selain Allah". 
Ini termasuk zikir yang paling utama karena didalamnya terdapat satu pengertian yang tidak terdapat pada zikir lainnya, yaitu pengertian menetapkan sifat-sifat ke- Tuhanan bagi Allah, serta tidak memberikan sifat-sifat ke- Tuhanan kepada selain Allah. Kalimat ini disebut juga dengan kalimat Tauhid. Dimana dalam kalimat ini terdapat 3 unsur kekuatan. Yaitu dapat menimbulkan ketenangan, kemantapan, keyakinan diri yang sangat tinggi.

4. "ALLAHU AKBAR" : "Allah Maha Besar".
Kalimat akbar ini mampu membangkitkan semangat beribu-ribu orang, dan menjadikan kalimat ini sebagai amalan sehari-hari. Allahu Akbar adalah kalimat zikir yang menjadi makanan usus, maksudnya, usus sangat berfungsi sebagai penghancur semua makan yang masuk dari mulut. Dan wajar bila selalu diberi makanan dengan kalimat Allahu Akbar.


berbagai sumber

Wednesday, May 23, 2012

Amalan Penolak Musibah Berdoa

Hadits dari Imam at-Tirmidzi dan al-Hakim, diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar, bahwa Rasulullah saw bersabda :
...
"Barangsiapa hatinya terbuka untuk berdoa, maka pintu-pintu rahmat akan dibukakan untuknya. Tidak ada permohonan yang lebih disenangi oleh Allah daripada permohonan orang yang meminta keselamatan. Sesungguhnya doa bermanfaat bagi sesuatu yang terjadi dan masih belum terjadi. Dan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, maka berpeganglah, wahai hamba allah, pada doa".

Sepantasnyalah bagi seorang mukmin untuk berdoa, karena ia akan mendatangkan kebaikan dan dapat menolak keburukan dan bencana. Dalam konteks ini ada banyak hadits yang menunujkan urgensi, efek dan pengaruh yang besar dari doa, dengan izin Allah. Disebutkan dalam sebuah hadits, sabda Rasulullah saw :

"Persiapkanlah doa untuk menghadapi bencana." (HR. ath-Thabrani).

Sesungguhnya doa adalah alat untuk menolak bencana dan mendatangkan rahmat, sebagaimana perisai adalah untuk menangkis senjata, dan air sebagai sebab untuk tumbuh dan keluarnya biji-bijian dari tanah. Sebagaimana perisai akan menolak senjata, maka keduanya saling membela diri, maka begitulah doa dan bencana. Dan bukan termasuk menyadari takdir orang yang kemudian tidak membawa senjata.

Sedekah

Sedekah dapat menolak bencana. Karena ada hadist Rasulullah saw yang diriwayatkan dari Ali, bahwa Rasulullah saw bersabda :

"Sedekah dapat merubah takdir yang mubram (yang pasti)". (HR. Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, Imam Ahmad)

Asal hadits tersebut diatas adalah:

"Silahturahmi dapat memperpanjang umur, dan sedekah dapat merubah takdir yang mubram"

 Tasbih

Bacaan tasbih dapat mencegah terjadinya bencana, karena ada hadits yang diriwayatkan Ibn Ka'ab, dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda :

"Subhanallah dapat mencegah turunnya azab".

Hal ini juga ditunjukan oleh firman Allah SWT, tentang Nabi Yunus as :

"Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan," (QS. ash-Shaffat : 143 - 144).

Tafsir dari QS. ash-Shaffat : 143 - 144 artinya :

Seandainya ia tidak termasuk orang-orang yang mengingat Allah, dan termasuk orang-orang yang menyucikan-Nya, meninggikan-Nya dan memohon ampun kepada-Nya, niscaya perut ikan tersebut akan menjadi kuburannya. Akan tetapi dengan bacaan tasbih, dzikir dan permohonan ampunnya telah membebaskannya dari kesedihan. Tasbihnya sebagaimana yang diceritakan sendiri oleh Allah SWT dalam firman-Nya :

"Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami tidak akan mempersempitnya (menyulitkannya), maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap: "Bahwa tidak Tuhan ( yang berhak disembah) selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim," (QS. al-Anbiya': 87).

Kemudian bahwa Allah setelah itu berfirman :

"Maka Kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Dan demikianlah Kami selamatkan orang-orang yang beriman." (QS. al-Anbiya' :88)

Dalam riwayat lain dari Sa'd ibn Abi Waqqash, Rasulullah saw bersabda :

"Maukah kalian kuberitahu suatu doa, yang jika kalian memanfaatkan itu ketika ditimpa kesedihan atau bencana, maka Allah akan menghilangkan kesedihan itu?. Para sahabat menjawab: " Ya, wahai Rasulullah." Rasul bersabda: "Yaitu, doa Dzun Nun : La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazh zhalimin (tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk di antara orang-orang yang zhalim)." (HR. Imam Ahmad, at-Tirmidzi, dan al Hakim)

 Shalawat Untuk Rasulullah SAW

Sebagian orang saleh berkata : Sesungguhnya diantara sebab terbesar yang dapat menolak takdir dan melenyapkan keruwetan hidup adalah banyak membaca shalawat untuk Rasulullah saw. Karena sesungguhnya banyak membaca shalawat untuk beliau termasuk perantara yang berguna untuk keamanan dari segala ketakutan dan mendapat penghargaan dari Allah dengan ketinggian derajat di Surga.

Adapun dalil yang menguatkan argumentasi ini adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ubay ibn Ka'b, bahwa seorang laki-laki telah mendedikasikan semua pahala shalawatnya untuk Rasulullah saw, maka Beliau berkata kepada orang tersebut :

"Jika begitu, lenyaplah kesedihanmu, dan dosamu akan diampuni." (HR. Imam Ahmad, ath-Thabrani)

Shalawat atas Nabi saw, adalah wajib menurut kesepakatan ulama (Ijma'), karena adanya firman Allah SWT :

"Sesungguhnya Allah dan Malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya," (QS. al-Ahzab : 56)

Shalawat dari Allah SWT adalah rahmat, Shalawat dari Malaikat adalah permohonan ampun. Sedangkan Shalawat dari orang mukmin adalah doa. Rasulullah saw bersabda :

"Setiap doa terhijab di bawah langit. Ketika Shalawat telah datang mengantarnya, maka doa itu akan naik."

Dilain pihak, Rasulullah saw bersabda :

"Barangsiapa membaca shalawat untukku satu kali, Allah akan bershalawat untuknya sepuluh kali."

 Taqwa

Sesungguhnya taqwa adalah penyebab terkuat untuk mendatangkan kebaikan dan menolak bencana dengan tanpa disangka-sangka. Allah SWT berfirman :

"Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya," (QS. ath-Thalaq : 2-3).

Tafsir jalan keluar yaitu dari kesulitan dan kesedihan dunia dan akhirat. Tafsir rizki dari arah yang tiada disangka-sangka yaitu memberi rizki dari arah yang tidak pernah terlintas dalam benaknya.

Taqwa adalah melaksanakan ketaatan-ketaatan dan menjauhi maksiat. Siapa yang telah melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan, maka itulah hal terbesar yang dapat membukakan pintu kebahagian di dunia dan akhirat.

 Memperbanyak Istighfar

Allah SWT berfirman :

"Maka aku katakan kepada mereka : Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai," (QS. Nuh : 10-12).

Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa, Rasulullah saw bersabda :

"Barangsiapa menetapi istigfar, maka Dia akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan, kebebasan dari setiap kesedihan, dan Dia akan memberinya rizki dari arah yang tidak diperhitungkannya," (HR. Abu Daud, Ibn Majah dan Imam Ahmad).

Diceritakan bahwa seseorang telah mengadukan tentang penyakitnya kepada Hasan al-Bashri, maka beliau menasihati: "Mohonlah ampun (beristigfarlah) kepada Allah."

Orang lain mengadukan tentang kemiskinannya kepada beliau, beliau menasihati: "Mohonlah ampun (beristigfarlah) kepada Allah."

Satunya lagi datang mengadukan tentang masalah kebunnya yang ditimpa kekeringan. Beliau menasihati: "Mohonlah ampun (beristigfarlah) kepada Allah."

Yang lain lagi datang kepada beliau mengadukan masalah kemandulannya. Beliau tetap menasihati: "Mohonlah ampun (beristigfarlah) kepada Allah."

Kemudian beliau membacakan ayat tersebut (QS. Nuh : 10-12), kepada mereka.


berbagai sumber

Saturday, May 19, 2012

Fadhilat Dan Hikmah Amalan Membaca Surah-Surah Pilihan

Surah al-Fatihah:
-Membaca Fatihah kitab (al-Quran) mendapat pahala seperti membaca sepertiga al-Quran.
-Amalkan membaca al-Fatihah sebanyak 70 kali setiap hari dalam keadaan berwudhu’ dan ditiupkan pada air lalu diminum selama tujuh hari. Insya-Allah akan mudah memperolehi ilmu pengetahuan; di samping itu dapat mengawal hati dan fikiran daripada perkara-perkara yang merosakkan.
-Amalkan membaca al-Fatihah semasa hendak tidur, diikuti membaca Surah al-Ikhlas tiga kali, Surah al-Falaq dan Surah an-Nas, insya-Allah akan aman tenteram dan terjauh dari gangguan syaitan.
-Bagi mereka yang mempunyai hajat yang baik, termasuk untuk mendapat kenaikan pangkat/darjat, untuk mendapat rezeki yang lumayan dari keadaan fakir, untuk dapat menyelesaikan hutang, untuk menyembuhkan penyakit, agar anak menjadi soleh dan berbagai hajat lagi, maka hendaklah memohon kepada Allah s.w.t. dengan membaca al-Fatihah sebanyak 41 kali setiap hari. Waktunya ialah antara solat sunat Subuh dan solat fardhu Subuh. Amalkan amalan ini sehingga 40 hari, insya-Allah hajat kita akan di kurnia Allah s.w.t.
-Amalkan membaca al-Fatihah sebanyak 20 kali setiap lepas solat fardhu, insya-Allah akan memperolehi rezeki yang lumayan, pangkat/darjat yang baik di sisi masyarakat, baik akhlak. Mudah dalam urusan hidupnya dan kaum keluarga mendapat perlindungan Allah s.w.t.
-Untuk membuka pintu rezeki yang luas dan mempermudah segala urusan hidup serta terhindar dari segala kesulitan, amalkan membaca al-Fatihah sebanyak 41 kali semasa makan sahur malam. Insya-Allah akan dimakbulkan Allah s.w.t.
-Setengah ulama menganjurkan membaca al-Fatihah sebanyak 40 kali setiap lepas solat Maghrib dan sunatnya untuk memohon sesuatu yang baik kepada Allah s.w.t. Insya-Allah hajatnya akan termakbul.
-Dianjurkan juga amalan membaca al-Fatihah sebanyak 41 kali, insya-Allah dapat mengubati sakit mata, sakit gigi, sakit perut dan lain-lain.
  • Barangsiapa mengamalkan bacaan Al-Fatihah diwaktu sahur (tengah malam) sebanyak 41 kali maka Allah s.w.t.bukakan pintu rezekinya dan Dia mudahkan urusannya tanpa kepayahan dan kesulitan. Selesai bacaan Al-Fatihah tersebut dan sebaiknya berdoa:

          “Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu dengan kebenaran surah Al-Fatihah dan rahsianya, supaya Engkaubukakan bagiku pintu-pintu rahmatMu, kurnia-Mu dan rezeki-Mu. Dan Engkau mudahkan setiap urusanku, murahkanlah bagiku rezekiMu yang banyak lagi berkat tanpa kekurangan dan tanpa susah payah, sesungguhnya Engkau berkuasa atas setiap sesuatu. Aku mohon kepada-Mu dengan kebenaran surah Al-Fatihah dan rahsianya, berikan apa yang kuhajati……..”
Diriwayatkan dari Syeikh Muhyiddin Ibnul Arabi didalam kitab‘Qaddasallaahusirrahu’


Surah al-Kahfi:
-Sabda Rasulullah s.a.w.: “Sesiapa yang membaca Surah al-Kahfi pada malam Jumaat maka terpancarlah cahaya di antaranya dan Baitullah.” (Riwayat Al-Baihaqi dari Abi Said al-Khudri)
-Imam Ahmad berkata, daripada Abi Darda’, daripada Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesiapa menghafaz sepuluh ayat permulaan Surah al-Kahfi maka terhindar daripada Dajjal.” (Riwayat Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizi daripada Qatadah)
-Imam Ahmad berkata, daripada Abi Darda’, daripada Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesiapa membaca sepuluh ayat akhir daripada Surah al-Kahfi, maka terhindarlah ia daripada fitnah Dajjal.” (Riwayat Muslim dan An-Nasai)
-Daripada Muaz Ibnu Anas al-Juhari, daripada bapanya, daripada Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesiapa membaca dari Surah al-Kahfi, maka jadilah baginya cahaya daripada kepala hingga kakinya dan sesiapa yang membaca keseluruhannya, maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi.” (Riwayat Ahmad)
-Daripada Umar berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesiapa membaca Surah al-Kahfi pada hari Jumaat, maka bersinarlah cahaya daripada bawah kakinya hingga ke langit, untuknya di hari kiamat dan diampunkannya antara dua Jumaat.” (Riwayat Ibnu Katsir)
-Sabda Rasulullah s.a.w.: “Sesiapa yang membaca Surah al-Kahfi pada malam atau siang Jumaat, maka diampunkan dosanya hingga Jumaat akan datang; dan 70,000 Malaikat memohon rahmat kepada Allah s.w.t. hingga waktu Subuh, dan dijauhkan Allah s.w.t. dari terkena wabak penyakit demam panas atau ta’un; penyakit sopak; dan dijauhkan dari fitnah Dajjal.”
Surah as-Sajdah:
-Amalkan membaca surah ini selalu atau sekurang-kurangnya setiap malam Jumaat.
-Daripada Abu Hurairah r.a. beliau berkata: “Nabi s.a.w. membaca pada Solat Fajar (Subuh) pada hari Jumaat “Alif Laam Miim Tanzil” as-Sajdah dan ‘Hal Ata ‘Alal Insaan’ Insaan.” (Riwayat Bukhari)
-Daripada Jubair, beliau berkata: “Adalah Nabi s.a.w. tidak tidur hingga membaca Surah as-Sajdah dan al-Mulk.” (Riwayat Ahmad)
-Melindungi pembacanya dari seksa kubur.
-Mendapar pahala yang besar seperti pahal mereka yang tetap solatnya pada malam Lailatul Qadar.
-Mendapat hidayah ilmu yang yakin.
-Dikurniai cahaya (nur) pada dirinya semasa ia mati.
Surah Yasiin:
-Daripada Ma’qal bin Yaasar r.a. bahawasanya telah bersabda Rasulullah s.a.w.: “ Hati al-Quran ialah Surah Yasiin, tidaklah dibaca akan dia oleh seorang lelaki yang mengharapkan Allah dan kampung akhirat melainkan diampunkan oleh Allah dosanya, dan bacalah Surah Yasiin kepada mereka yang hampir akan mati dan selepas mati.” (Riwayat Ahad, Abu Daud dan An-Nasai)
-Daripada Jundub r.a. berkata, telah bersabda Rasulullah s.a.w.: “Sesiapa yang membaca Yasiin dalam satu malam semata-mata mengharapkan keredhaan Allah nescaya akan diampunkan dosanya.” (Riwayat Malik, Ibnus-Sunni dan Ibnu Hibban)
-Rasulullah s.a.w. bersabda: “ Surah Yasiin dinamakan di dalam kitab Taurat dengan sebutan “al-Mu’ammah” (yang umum), yang mengumumkan tuannya (pembacanya) dengan kebaikan dunia dan akhirat dan yang menanggung segala bala dan kesusahan dunia dan akhirat dan dinamakan juga sebagai perisai dan penunai hajat, yang melindungi pembacanya dari setiap keburukan dan kejahatan dan yang menunaikan bagi pembacanya segala hajat dan kemahuan.” (Riwayat Said bin Mansur dan Al-Baihaqi dari Hasan bin Aziah)
-Telah bersabda Rasulullah s.a.w.: “Sesungguhnya bagi setiap sesuatu itu ada hati, dan hati al-Quran ialah Surah Yasiin; sesiapa yang membaca Surah Yasiin, nescaya dituliskan oleh Allah pahala menyamai 10 kali membaca al-Quran seluruhnya.” (Riwayat At-Tirmizi dari Anas r.a.)
Surah al-Mu’min (Ghaafir), Fussilat, asy-Syuraa, az-Zukhruf, al-Jaathiyah dan al-Ahqaaf:
-Mereka yang mengamalkan membacanya mendapat pahala yang besar dan mendapat pembelaan di akhirat kelak.
-Rasulullah s.a.w. bersabda: “Di dalam al-Quran terdapat 7 surah yang dimulai dengan “Ha Miim”, akan datang di depan setiap pintu neraka jahanam dan memohon kepada Allah: “Ya Allah! Janganlah Engkau masukkan (ke dalam neraka ini) orang yang percaya kepada aku dan membacaku.”” (Riwayat Al-Baihaqi dari Khalil)
Surah ad-Dukhaan:
-Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesiapa yang membaca Surah Ha Miim ad-Dukhaan setiap malam, maka pada esok harinya 70,000 Malaikat memohonkan keampunan baginya.” (Riwayat At-Tirmizi dari Abu Hurairah)
-Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesiapa yang membaca Surah ad-Dukhaan pada malam atau hari Jumaat, maka Allah akan membinakan sebuah rumah dalam Syurga.” (Riwayat At-Tabrani dari Umamah)
- Rasulullah s.a.w. bersabda: “Di dalam al-Quran terdapat 7 surah yang dimulai dengan “Ha Miim”, akan datang di depan setiap pintu neraka jahanam dan memohon kepada Allah: “Ya Allah! Janganlah Engkau masukkan (ke dalam neraka ini) orang yang percaya kepada aku dan membacaku.”” (Riwayat Al-Baihaqi dari Khalil)
-Daripada Abu Hurairah r.a. beliau berkata, Nabi s.a.w. bersabda: “Sesiapa membaca Ha Miim ad-Dukhaan pada malam Jumaat, maka diberi keampunan baginya.” (Riwayat Ibnu Katsir)
Surah al-Fath:
-Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya telah diturunkan kepadaku pada waktu malam sebuah Surah yang aku cintai lebih dari dunia ini dan isinya.” Pada riwayat yang lain, “yang lebih aku cintai daripada apa yang disinari oleh cahaya matahari.” Dan kemudian baginda membaca: “Innaa fatahnaa laka fatham mubiinaa (ayat pertama Surah al-Fath).” (Riwayat Bukhari)
-Hadith Rasulullah s.a.w.: “Sesungguhnya membaca Surah al-Fath maka seolah-olah ia turut menyaksikan pembukaan dan penaklukan Makkah bersama Muhammad Rasulullah.” (Diceritakan oleh Thalabi)
-Setengah ulama zaman silam menyatakan bahawa sesiapa membaca Surah al-Fath semasa melihat bulan awal Ramadhan pada permulaan malam, maka Allah luaskan rezekinya pada tahun itu sehingga akhir tahun.
Surah al-Waaqi’ah:
-Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesiapa yang membaca Surah al-Waaqi’ah pada tiap-tiap malam akan terjauhlah ia dari kepapaan selama-lamanya.” (Riwayat Al-Baihaqi)
-Daripada Ibnu Abbas r.a. beliau berkata, Abu Bakar as-Siddiq r.a. berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya tuan berambut putih (kelihatan tua) kerana Surah-surah Hud, al-Waaqi’ah, al-Mursalat, Amma Yatasaalun dan Iza-Syamsul-Kuwwirat.” (Riwayat At-TIrmizi)
-Sesiapa yang mengamalkan membacanya sebagai wirid selepas tiap kali solat Asar sebanyak 41 kali, insya-Allah akan mudah mendapat rezeki.
-Jika dibacakan kepada orang yang sedang sakit insya-Allah akan ringanlah sakitnya.
-Jika dibacakan di hadapan orang yang sedang nazak, insya-Allah akan memudahkan sakaratulmautnya.
-Jika dibacakan untuk ahli kubur, insya-Allah akan meringankan seksa kuburnya.
-Daripada Fadhil Umu Yassar Al-Muzani berkata, Nabi s.a.w. bersabda: “Sesiapa ketika bangun Subuh membaca isti’aadzah (a’udzubillahi minasy-syaitaanirrajiim), diikuti membaca tiga ayat akhir Surah al-Hasyr, maka Allah s.w.t. mewakilkan 70 Malaikat berselawat atasnya hingga ke petang dan jika dia meninggal dunia pada hari itu dikira mati syahid.” (Riwayat At-Tirmizi)
Surah al-Mulk:
-Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya di dalam al-Quran terdapat 30 ayat yang kandungannya akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya sehingga ia mendapat keampunan dosanya iaitu Surah al-Mulk.” (Riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah)
-Daripada Ibnu Abbas r.a., seorang sahabat Rasulullah s.a.w. menceritakan ia telah mendirikan khemah di atas kubur yang beliau tidak ketahui. Dari kuburan itu beliau terdengar suara orang membaca Surah al-Mulk sehingga khatam; beliau lalu menemui baginda dan berkata: “Wahai Rasulullah, saya dirikan khemah di atas sebuah kuburan yang saya tidak ketahui, saya mendengar seorang sedang membaca Surah al-Mulk sehingga khatam.” Aka Nabi s.a.w. bersabda: “Itulah yang menahan dan yang menyelamatkan dia dari seksa kubur.” (Riwayat At-Tirmizi)
-Daripada Jabir r.a.: “Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. tidak akan tidur sehingga baginda membaca Surah Alif Laam Miim al-Sajdah dan al-Mulk.” (Riwayat At-Tirmizi)
-Daripada Anas Ibnu Malik berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda: “Satu Surah di dalam al-Quran menghadiahkan kepada pembacanya sehingga memasukkannya ke dalam Syurga iaitu ‘Tabaarakal-ladzii’.” (Riwayat At-Tabrani)
-Dari Ibnu Mas’ud bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesiapa yang membaca Surah al-Mulk setiap malam maka Allah mencegahnya daripada azab kubur.” (Riwayat An-Nasai)
-Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesiapa yang membaca Surah al-Mulk dan as-Sajdah pada waktu malam maka keadaannya seperti ia menemui malam Lailatul-Qadr.” (Riwayat Anas r.a.)
Surah an-Nabaa’, al-Buruuj, Qaaf dan at-Taariq:
-Hadith yang diceritakan oleh Abu Darda’ bermaksud: “Pelajarilah Surah an-Nabaa’; pelajarilah Surah al-Buruuj, pelajarilah Surah Qaaf dan pelajarilah Surah at-Taariq, kerana jika kamu mengetahui fadhilat-fadhilat dan besarnya pahala membaca Surah-surah tersebut, maka kamu akan berhenti dari tugas-tugas kamu lalu mempelajari Surah-surah tersebut; dan juga mendekatkan diri kepada Allah s.w.t. dengan membacanya. Sesungguhnya Allah s.w.t. akan mengampunkan dosa mereka yang mengamalkan membacanya selain dari dosa syirik.
Surah at-Takwiir:
-Mengamalkan membaca surah ini menjauhi kepapaan disamping pahala yang banyak. Rasulullah s.a.w. membacanya boleh dikatakan setiap malam.
- Daripada Ibnu Abbas r.a. beliau berkata, Abu Bakar as-Siddiq r.a. berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya tuan berambut putih (kelihatan tua) kerana Surah-surah Hud, al-Waaqi’ah, al-Mursalat, Amma Yatasaalun dan Iza-Syamsul-Kuwwirat.” (Riwayat At-TIrmizi)
Surah al-A’laa:
-Rasulullah s.a.w. setiap malam membaca Surah-surah yang mengandungi kalimah Tasbih. Sabda baginda: “Sesungguhnya pada Surah yang terdapat kalimah Tasbih terdapat satu ayat yang lebih baik daripada seribu ayat.” Seorang sahabat, ‘Ubai bin Ka’ab mengatakan: “Surah yang utama mengandungi Tasbih ialah Surah al-A’laa.” (Riwayat At-Tirmizi dan An-Nasai)
Surah adh-Dhuhaa:
-Menurut ulama, apabila Surah ini diamalkan membacanya menjadi wirid 7 kali pada setiap pagi ketika matahari terbit dan 7 kali setiap matahari terbenam, insya-Allah akan terselamat dari kehilangan atau kecurian.
-Sekiranya terjadi kehilangan atau kecurian, maka kerjakanlah solat sunat Dhuha tiga kali (dua rakaat sekali) pada setiap pagi Jumaat sehinggalah yang hilang itu di dapati kembali. Selepas memberi salam, berdoalah memohon kepada Allah s.w.t.
-Sesiapa yang mengamalkan membaca Surah adh-Dhuhaa 40 kali setiap hari selama 40 hari dan berdoa memohon kepada Allah s.w.t., insya-Allah hidupnya terjauh dari keadaan fakir.
Surah al-Insyirah:
-Mempermudah segala urusan, dan murah rezeki apabila diamalkan membacanya 7 atau 10 kali setiap lepas solat fardhu.
-Apabila ada sesuatu hajat yang penting, kerjakan solat sunat hajat atau Tahajjud di tengah malam, dan baca Surah ini 103 kali atau lebih banyak menurut kemampuan. Insya-Allah hajatnya akan tercapai.
-Amalkan membaca Surah ini, insya-Allah terjauh dari wabak penyakit panas dan penyakit berjangkit.
Surah al-Qadr:
-Mereka yang mengamalkan membacanya hingga menjadi wirid dipandang hebat dan mulia.
-Mereka yang mengamalkan membacanya seberapa banyak, insya-Allah akan terhindar dari kefakiran.
-Untuk memohon sesuatu hajat kepada Allah, bacalah 141 kali dan berdoa, insya-Allah akan terkabul hajatnya.
-Mereka yang membaca Surah al-Qadr ini semasa keluar dari rumah, insya-Allah akan pulang dengan selamat.
-Mereka yang membaca Surah al-Qadr 10 kali maka akan terhapuslah 1000 dosanya.
Surah al-Bayyinah:
-Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya Allah s.w.t. setelah mendengar orang membaca surah ini lalu berfirman kepada pembacanya: “Bergembiralah kamu hai hamba-Ku; dengan kemuliaan-Ku, Aku tidak akan melupaimu dalam setiap gerak tingkah lakumu di dunia dan di akhirat; dan Aku tempatkan kamu di dalam Syurga atas keredhaanmu.””
Surah az-Zalzalah:
-Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesiapa yang membaca Surah az-Zalzalah, maka bandingannya seperti membaca separuh al-Quran.” (Riwayat At-Tirmizi dari Anas)
Surah al-‘Aadiyaat:
-Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesiapa yang membaca Surah al-‘Aadiyaat, maka bandingannya seperti membaca separuh al-Quran.”
Surah al-Fiil:
-Sesiapa yang dizalimi orang, kerjakanlah solat Tahajjud atau Hajat di tengah malam. Selepas membaca al-Fatihah pada rakaat pertama baca Surah al-Fiil 40 kali dan pada rakaat kedua Surah al-Kaafiruun sekali.
-Untuk tertunai hajat, bacalah Surah al-Fiil 20 kali sehari selama 7 hari, insya-Allah termakbul.
-Baca Surah al-Fiil 1000 kali setiap hari selama 40 hari untuk memudahkan mendapat rezeki.
Surah al-Kautsar:
-Menurut sebuah Hadith Rasulullah s.a.w., sesiapa yang membaca Surah al-Kautsar maka Allah akan memberinya minuman dari sungai Syurga.
-Sesiapa yang membaca Surah al-Kautsar 1000 kali, maka Allah s.w.t. akan menghasilkan hajatnya termasuk rezeki dan kenaikan pangkatnya.
-Sesiapa yang mengamalkan membaca Surah al-Kautsar 7 kali semasa dalam keadaan ketakutan, maka Allah s.w.t. akan memberikan perlindungan terhadapnya.
-Sesiapa yang membaca 1000 kali Surah al-Kautsar selepas solat fardhu Isya’ hingga ia tertidur, insya-Allah dapat melihat Nabi Muhammad s.a.w. dalam tidurnya.
Surah al-Kaafiruun:
-Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesiapa yang membaca Surah al-Kaafiruun maka bandingannya seperti membaca seperempat al-Quran; disamping terlepas dari syirik, terjauh dari godaan syaitan dan terlepas dari peristimewa bencana yang mengejutkan.” (Riwayat At-Tirmizi dari Anas)
Surah an-Nasr:
-Sesiapa yang mengamalkan membaca Surah ini akan mendapat pahala yang besar, bandingannya seperti membaca seperempat al-Quran.
-Bacalah Surah ini apabila hendak melakukan kerja-kerja yang rumit atau berat; ataupun semasa hendak keluar rumah, insya-Allah akan mendapat pertolongan Allah s.w.t.
Surah al-Ikhlas:
-Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesiapa yang membaca Surah al-Ikhlas ini satu kali, maka Allah s.w.t. memberi pahala sebanyak pahala 100 orang pahlawan syahid.” (Maksud Hadith dari Ubai bin Ka’ab)
-Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesiapa yang membacanya 10 kali setiap lepas solat Subuh maka tidak akan terjadi kepadanya suatu dosa pun, walaupun syaitan bersungguh-sungguh menggodanya.” (Maksud Hadith dari Ali bin Abu Talib r.a.)
-Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesiapa yang membaca Surah al-Ikhlas satu kali maka seolah-olah ia membaca sepertiga al-Quran.” (Maksud Hadith dari Anas bin Malik)
-Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesiapa yang membaca Surah al-Ikhlas tiga kali maka seolah-olah ia membaca keseluruhan al-Quran.” (Maksud Hadith dari Anas bin Malik)
-Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesiapa yang membaca Surah al-Ikhlas dalam solat-solat fardhu maka Allah s.w.t. mengampuninya berserta kedua ibu bapanya dan orang-orang yang celaka lalu menuliskannya dalam buku daftar orang-orang yang berjaya. (dari sebuah khabar-Majalis)
-Dari Hadith Rasulullah s.a.w. pula bermaksud: “Sesiapa yang membaca Surah al-Ikhlas 10 kali maka Allah s.w.t. akan membinakan untuknya sebuah rumah di dalam Syurga.”
-Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesiapa membaca Surah al-Ikhlas semasa dalam sakit yang membawa kepada kematiannya maka ia tidak akan terkena fitnah kubur dan aman dari himpitan kubur dan ia akan dibawa oleh Malaikat dengan tapak tangannya hingga melepasi sirat menuju ke Syurga.” (Riwayat At-Tabrani)
-Sebuah lagi Hadith Rasulullah s.a.w. bermaksud: “Sesiapa yang membaca Surah al-Ikhlas di atas perkuburan sebanyak 11 kali dan pahalanya dihadiahkan kepada umat Islam yang telah meninggal dunia, maka diterimakan kepadanya pahala sebanyak mereka yang telah meninggal dunia.”
Surah al-Falaq dan An-Naas:
-Rasulullah s.a.w. bersabda: “Ingatlah saya beritahu kepada kamu tentang ta’awuz (doa memohon perlindungan) yang paling berkesan ialah ‘Qul a’uudzu birabbi’.” (Riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas r.a.)
Untuk menyembuhkan orang terkena sihir atau yang seumpamanya, bacakan sebanyak 41 kali setiap hari selama 3 hari, 5 atau 7 hari berturut-turut. Insya-Allah akan sembuh.
-Untuk menaikkan semangat berani membela kebenaran dari kekejaman orang-orang memegang kuasa, orang-orang jahat dan sebagainya, bacalah kedua Surah ini 100 kali.
-Juga bacalah kedua Surah ini seberapa banyak apabila kita sesat jalan seperti dalam gelap atau dalam hutan, insya-Allah akan terselamat.
-Amalkan  membaca kedua Surah ini 3 kali, pagi dan petang didahului membaca Surah al-Fatihah dan Surah al-Ikhlas, insya-Allah segala keperluan hidupnya akan cukup dan sempurna.

Berbagai sumber

Thursday, May 17, 2012

Kegunaan Garam Dalam Perubatan Islam"Banyak ayat-ayat Al-Quran menyebut bahawa semua kejadian dimuka bumi ini adalah untuk munafaat atau kegunaan manusia sejagat. Hadis Nabi Muhammad S.A.W menyebut GARAM adalah penghulu segala masakan/makanan manusia. Makanan yang paling simple eg. Ubi rebus/jagong rebus akan dibubuh garam dan tidak benda-benda lain sehinggakan makanan/masakan yang mahal pun kena bubuh garam untuk menambah rasa/selera.

Manusia dijadikan dari 4 unsur iaitu Tanah, Air, Api dan Angin . Garam datang dari unsur Tanah. Garam berasal dari laut dan dari bukit. Banyak kegunaan garam antaranya - pengawit ikan supaya tidak busuk. - menghilangkan tahi kerang dengan merendam kerang ke dalam air garam sebelum merebusnya/masak. - Kurangkan kemasinan ikan kering dengan merendamnya ke dalam air garam sebelum di masak. - Mengurangkan pahit buah peria dengan merendamkan ke dalam air garam.

Garam yang berlebihan di dalam badan kita adalah dari makanan yang berlebihan dan akan tersimpan di dalam badan....maka jadi lah darah tinggi...kenapa jadi gitu.... kerana nafsu makan, balun apa saja. Dalam kitab perubatan Islam, untuk penyakit dari laut maka untuk keluarkannya dari badan/merawatnya dari laut juga iaitu menggunakan air garam.

Antaranya: Penyakit Gaut "timbus anggota badan atau bahagian yang bengkak dengan pasir laut ( tepi pantai ) 1 atau 2 jam kemudian mandi air laut. Kalu dok bando macam KL mana ada pantai - boleh goreng 1 atau 2 genggam garam kasar sampai kekuningan kemudian demah/tuam/tungku di bahagian yang benggkak atau sakit. Garam tu bunggkus lah dengan kain.

Guna cara yang sama seperti di atas untuk penyakit lengoh-lengoh sendi, sakit kepala, senggugut. Kalu sakit lelah demah/tuam tapak kaki. Elak mabuk semasa perjalanan dengan meminum madu dan secubit garam atau air suam dan secubit garam sebelum memulakan perjalanan mengembalikan tenaga untuk orang yang bekerja berat eg bertani, bersukan dll - minum air suam dan sedikit garam. cuci perut : minum air suam dan satu butir garam kasar sebelah pagi.

Rasullullah setiap kali menggembara akan memamah sedikit garam sebelum mengambil makanan atau minuman. Ini bertujuan untuk menstabilkan badan, meningkatkan ketahanan/imiun badan kerana setiap bumi/ tempat mempunyai udara, megnatik dan hawa yang berlainan. Dalam kitab perubatan Islam ada menyebut ia dapat mengembalikan tenaga yang hilang semasa perjalanan.

Cara Rasullullah ini telah menjadi amalan oleh pengembara/penuntut ilmu atau sesiapa sahaja yang bermusafir. Selain dari itu garam juga digunakan sebagai pagar dari gangguan jin/makhluk halus.

1. Anak yang selalu mengigau, ambil segenggam garam kasar diletakkan di dalam piring kemudian diletakkan di sebelah atas kepala anak tersebut semasa tidurnya.

Insyaalah tidak mengigau lagi.

2. Tabur garam di tempat tidur bagi mereka yang suka berkelah di hutan/pantai. Elakkan dari tidur di atas tanah/bumi, sebaiknya lapik dengan benda/kain tebal kerana udara yang keluar dari bumi akan masuk ke liang roma bersama-sama jin.SUNNAH-SUNNAH BERKAITAN GARAM


Dari Abdullah Bin Umar

” Sesungguhnya ALLAH menurunkan empat perkara berkat ( mempunyai kebaikan ) dari langit ( menerusi hujan ) ke bumi iaitu besi, api ,air dan garam”

Hadis Riwayat Al-Baghawiy dalam tafsirnya .

Dari Anas Bin Malik, Nabi bersabda ” Penghulu segala lauk pauk kamu ialah garam .

Hadis riwayat Ibnu Majah

” Tiadalah akan baik makanan itu melainkan dengan garam ”

Hadis riwayat Al – Bazzar.

Garam Sunnah dan Pengamalannya.
 Ambil secubit garam sunnah mengikut panduan yang diberikan . Guna ibu jari dan jari teliunjuk, diikuti jari manis , jari kelingking dan jari telunjuk semula untuk mengambil secubit garam ( 4 X ). Kalau boleh jangan campur dengan orang lain . Kalau anda mencubit garam itu dari bekasnya . Ia khas untuk anda sahaja . Berkaitan dengan sistem penghadaman dan energy anda. Kalau perlu asingkan dari bekasnya. Amal sebelum dan selepas makan dapat hindari 330 jenis penyakit paling kurang , kusta , gila, sakit gigi, keracunan, sakit kepala ,melancarkan sistem penghadaman secara semulajadi dan selebihnya hanya ALLAH S.W.T yang mengetahui ( cara perubatan Rasulullah SA.W ).

berbagai sumber