Saturday, June 23, 2012

Rahsia 7
Angka 7 itu sangat agung di sisi Allah s.w.t. Jika kita halusi setiap kejadian di muka bumi ini banyak berkaitan dengan angka 7. Antaranya seperti bilangan hari dalam seminggu. Kenapa Allah jadikan dalam seminggu bukannya 8 hari, kenapa 7 hari? Allah s.w.t menjadikan seminggu itu terdiri daripada tujuh hari. Di dalam setiap hari tersebut terjadi peristiwa-peristiwa tertentu yang mempunyai rahsia keutamaan bagi hari tersebut

Asy-Syeikh Al-Imamul-ajallu Abu Zahar Muhammad bin Abdulrohman Alhamdanaani, semoga rahmat Allah berlimpah ke atasnya, ketahuilah bahawa Zat Pencipta, Yang sangat besar kekuasaan-Nya, dan sangat tinggi kalimat-Nya serta bersinambungan nikmat-Nya, telah menghiasi tujuh perkara dengan tujuh perkara, dan menghiasinya pula bagi tiap-tiap yang tujuh perkara itu dengan tujuh... perkara yang lainnya, untuk memberitahu kepada orang-orang yang berilmu bahawanya angka tujuh itu mempunyai rahsia yang sangat besar dan kedudukan yang agung di sisi Allah, Maharaja yang memiliki kemudharatan dan kemanfaatan.

1. Allah menghiasi udara dengan tujuh lapis langit, Firman-Nya yang bermaksud: Dan kami bina di atas kamu tujuh buah langit yang kukuh.(AnNabaa’:12). Kemudian Allah menghiasi dengan tujuh bintang, firman Allah yang bermaksud: Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit, dan Kami telah menghiasinya (langit itu) bagi orang-orang yang memandangnya.

2. Allah telah menghiasi padang yang lapang dengan tujuh lapis bumi. Firman Allah yang bermaksud : Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi.. (Atthalaaq:12). Kemudian Allah menghiasi bumi itu dengan tujuh lautan, sebagaimana firman-Nya yang bermaksud : Dan laut, ditambahkan kepadanya tujuh laut lagi sesudahnya.(Luqman: 27)

3. Allah telah menghiasi neraka dengan tujuh tingkat, iaitu : Jahannam, Sa’iir, Saqar, Jahiim, Hurhamah, Ladhaa dan Hawiyah. Kemudian Allah menghiasinya dengan tujuh pintu, sebagaimana firman-Nya yang bermaksud: Ia (neraka) itu mempunyai tujuh pintu, tiap-tiap pintu (telah ditetapkan) untuk golongan yang tertentu dari neraka. (Al-Hijr:44)

4. Allah telah menghiasi Al-Quran dengan tujuh surah yang panjang, kemudian menghiasinya pula dengan tujuh ayat pembuka kitab (faatihatul-kitaab). Sebagaimana firman-Nya yang bermaksud : Dan sesungguhnyaKami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. (Al-Hijr: 87).

5. Allah menghiasi manusia dengan tujuh angggota badan iaitu, dua tangan , dua kaki, dua lutut dan satu wajah. Kemudian menghiasinya dengan tujuh peribadatan iaitu dua tangan dengan doa, dua kaki dengan berkhidmat, dua lutut dengan duduk dan muka dengan sujud. Firman-Nya yang bermaksud: Dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Allah). (Al-’Alaq : 19).

6. Allah menghiasi umur manusia dengan tujuh peringkat. Pada masa lahir disebut “radli”, kemudian ‘farhim’, kemudian ‘kuhul’, kemudian ‘syaikh’. Dan menghiasi tujuh peringkat umur ini dengan tujuh kalimat iaitu : Ucapan Laa Ilaaha Illallaah Muhammad Rasuulullaah. Firman Allah yang bermaksud : Dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat taqwa (Laa Ilaaha Illallaah) dan adalah mereka berhak dengan kalimat taqwa itu dan patut memilikinya. (Al-Fath :26)

7. Allah menghiasi dunia dengan tujuh negeri yang besar iaitu : pertama: Hindustan, kedua: Hijaz, ketiga : Bashrah, Badiyah dan Kufah, keempat : Iraq, Syam, Khurasan sampai ke Balakh, kelima: Roma dan Armenia, keenam : Negeri Ya’juj dan Ma’juj, ketujuh : China dan Turkistan. Kemudian Allah menghiasi tujuh negeri itu dengan tujuh hari iaitu Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Dan Allah memuliakan dengan ketujuh hari itu dari para nabi iaitu Allah memuliakan Nabi Musa a.s dengan hari sabtu, Isa bin Maryam a.s dengan hari ahad, Daud a.s dengan a.s dengan hari isnin, Nabi Sulaiman a.s dengan hari selasa, Nabi Ya’qud a.s dengan hari khamis dan Nabi Muhammad SAW dan umatnya dengan hari Jumaat


Rahsia dan Peristiwa Hari Dalam Islam


SEJARAH HARI SABTU

Tipu daya kaum Nuh terhadap Nabi Nuh
Tipu daya kaum Saleh as. terhadap unta Nabi Saleh as.
Tipu daya saudara-saudara Yusof terhadap Yusof as.
Tipu daya Fir'un terhadap Nabi Musa.
Tipu daya kaum Yahudi terhadap Nabi Isa as.
Tipu daya kaum Quraisy terhadap Rasulullah SAW
Tipu daya kaum Yahudi terhadap larangan Allah SWT

SEJARAH HARI AHAD

Penciptaan tempat jalan bintang-bitang
Penciptaan bintang-bintang yang bergerak
Penciptaan api neraka yang bertingkat-tingkat
Penciptaan tujuh lapis bumi
Penciptaan tujuh lautan yang besar
Penciptaan tujuh anggota tubuh manusia
Penciptaan tujuh hari dalam seminggu

SEJARAH HARI ISNIN

Nabi Idris as. naik kelangit
Nabi Musa as. pergi ke Gunung Thursina
Turunnya dalil-dalil tentang ke-Esaan Allah SWT
Lahirnya Rasulullah SAW
Malaikat Jibril turun menemui Rasulullah SAW
Semua amalan umat ditunjukkan kepada Rasulullah SAW
Rasulullah SAW wafat pada hari Isnin

SEJARAH HARI SELASA

Jurjais as. dibunuh
Wafatnya Nabi Yahya as.
Wafatnya Nabi Zakaria as.
Meninggalnya tukang sihir Fir'un
Meninggalnya Asiah isteri Fir'un
Sapi Bani Israil disembelih
Meninggalnya Habil putera Adam as.

SEJARAH HARI RABU

Kehancuran Auj bin Unuq
Kehancuran Qarun
Kehancuran Fir'un
Kebinasaan Namruz bin Kan'an
Kehancuran! kaum Sa leh as.
Kehancuran Syadad bin 'Aad
Kebinasaan kaum Hud

SEJARAH HARI KHAMIS

Nabi Ibrahim as menghadap Raja Mesir
Tukang memberi minum Raja Mesir memperolwhi kebebasan
Saudara-saudara Yusuf as menemuinya
Bunyamin datang ke Kota Mekah
Ya'akub as datang ke Mesir
Nabi Musa masuk ke Mesir
Rasulullah SAW masuk ke Kota Mekah

SEJARAH HARI JUMA'AT

Pernikahan antara Nabi Adam as dengan Siti Hawa
Pernikahan anatara Nabi Yusuf as dengan Zulaikha
Pernikahan antara Nabi Musa as dengan Shafrawa
Pernikahan Nabi Sulaiman as dengan Ratu Balqis
Pernikahan anatara Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah
Pernikahan antara Rasulullah SAW dengan Siti Aisyah
Pernikahan antara Sayyidina Ali as dengan Siti Fatimah

KIAMAT juga berlaku pada hari Jumaat 
dan akan turut menjadi sejarah pada umat manusia di dunia ini.

No comments:

Post a Comment